2011-09-27

Veselé záplaty

Děravá kolena. Zašívat? Nezašívat? Pojali jsme to jako hru. Mamka vystřihla, našpendlila, šila. Šimča vyndával špendlíky a určoval, co se bude malovat a kam.
Full of holes knees. Repair? Don't repair? We conceived it as a game. Mom cut out, pinned, sewed. Šimča took out pins and determine what is going to paint and where.

 


Žádné komentáře: